Wpłaty

Wszelkie wpłaty dotyczące postępowań egzekucyjnych można dokonywać w formie gotówkowej bezpośrednio w kasie Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

41 1600 1462 1819 4760 9000 0001

W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt KM.

Informacje dla dłużnika

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

WTOREK 9:00 - 15:00

Informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych, które są udzielane telefonicznie lub drogą mailową są jedynie bardzo ogólnikowe z uwagi na ochronę danych osobowych. Kontaktując się z Kancelarią należy podać sygnaturę akt KM oraz dane dłużnika.

Obowiązkiem dłużnika jest informowanie komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.