Informacje

Podstawą do wszczęcia egzekucji jest złożony wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Wniosek ten powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. Dokumenty można składać osobiście, lub korespondencyjnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostaheny do Państwa dyspozycji w godzinach pracy kancelarii. Nasi pracownicy udzielą Państwu stosownych wyjaśnień oraz wyjaśnią, jakie dokumenty należy dostarczyć w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Wzory dokumentów do pobrania